FVE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
JT Leasing

 

INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY –
KOMPONENTA
2.3 Přechod na čistší zdroje energie
V rámci komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie,
„Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva“ dojde instalací fotovoltaiky
na střeše budovy ke snížení energetické náročnosti budovy.
Back to top